Intencje mszalne
od 23 maja do 29 maja 2022 r.

Poniedziałek 23-05-2022
17:00 † Pawła Wychowańca Wandę Mariana Wąsowiczów – od rodz. Gorczyców
† Mariana Kisiela – od wnuczki Agnieszki z Rodz.

Wtorek 24-05-2022
17:00 † Daniela Nowaka
– od Dyrekcji Gr. Pedag. pracowników Sz. P. we Wrzosowej

† Elżbietę Kil – od siostry Anny z rodz.

Środa 25-05-2022
17:00 † Krzysztofa Kubasiaka
– od Karoliny i Krzysztofa Białkowskich z Karolinką

† Józefa Wiśniewskiego – od wnuczki Iwony z Jakubem

Czwartek 26-05-2022
17:00 † Dorotę Krakowian – od Renaty z rodz.
† Alfredę Wawrzyńczak – od wnuczki Kasi z mężem i dziećmi

Piątek 27-05-2022
17:00 † Mariannę Kita – od syna Marka z rodz.
† Barbarę Goleniewską – od brata Jerzego z żoną

Sobota 28-05-2022
17:00 † Józefa Zofię Mesjasz – od wnuczki Aliny z mężem i dziećmi

VII
NIEDZIELA WIELKANOCNA
29-05-2022
800 † Józefa Michalczyka w 15 r. śm.
Mariannę Marcina Teresę i Mariana w 1 r. śm. Michalczyków

10:00 † Stefana Bronisława Stanisława Mika Bolesława Dobosza
† Tadeusza Tomalę w 15 r. śm. Wandę Tomala zm. z r. Tomala i Skwara

12:00 W int. Marceliny Wiktorii z racji chrztu św.
W int. Poli w 4 r. ur. Msza św. Dziękczynna z prośbą o łaskę powrotu
do zdrowia
- int. od dziadków
W int. Patrycji z rodziną – Msza św. dziękczynna z prośbą o zdrowie
i Boże
Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
16:00
† Adama Stanisławskiego
† Bogdana Drewniaka – od cioci Reginy Kołodziej
† Bolesława Góreckiego – od szwagierki Edyty z rodz.
† Helenę Świtoń – od Andrzeja Świtonia z rodz.
† Jana Kisiela – od Marka i Andrzeja Ociepów z rodz.
† Kamila Śmietanę – od babci Krystyny wujka Sławka i wujka Mariusza
† Alicję Pijet – od chrześniaka Zbigniewa z rodzicami Puchała
† Adolfa Figzała – od rodz. Dobosz
† Zofię Mader – od rodz. Kowalczyków ze Skrzydlnej
† Marka Morozewicza – od córki Moniki z rodz.
† Jana Woźniaka – od kuzynek: Aliny i Anny z rodzinami
† Irenę Farion – od sąsiadki Marzeny i Mariusza Polis
† Zofię Kisiel – od Patryka i Patrycji z rodzinami
† Ryszarda Sekułę – od sąsiadki Eugenii Skorubskiej
† Jana Orzechowskiego – od Oli i Artura z rodzinami