Pogrzeb katolicki

„Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem,
wierzymy, że z Nim również żyć będziemy„. (Rz 6, 8)

Chory, który po woli opuszcza ten świat, nie może odczuwać, iż jest sam. W takich chwilach niepotrzebne są słowa, wystarczy nasze obecność przy chorym. Rodzina powinna wspierać umierającego w jego ostatnich momentach na tej ziemi, swoją nieustanną modlitwą. Ważne jest wzmacnianie bliskości i obecności Boga przy konającym, to pozwoli oddalić lęk przed śmiercią. Można modlić się słowami samego Jezusa: Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mego. Pomórz mi godnie rozstać się z tym światem. Można też przyzywać orędownictwa Matki Jezusa modląc się słowami: Zdrowaś Maryjo.

W dniu pogrzebu rodzinna, krewni i znajomi powinni gromadzić się na Eucharystii, która sprawowana jest w intencji zmarłego. Pogrzeb katolicki wyraża wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie. Nasza modlitwa, czyste serce i ofiarowana Komunia Święta, są nieocenioną pomocą dla naszych bliskich zmarłych. Dawniej Kościół wierzył, iż śmierć bliskich nam osób, to narodziny tej osoby dla nieba. Także po pogrzebie należy pamiętać o modlitwie za zmarłego np. przez:

a. Msze święte w 30. dniu po śmierci,
b. Msze święte w rok po śmierci,
c. Msze święte z okazji imienin, urodzin zmarłego,
d. Wypominki w miesiącu listopadzie.

Zgłoszenie pogrzebu dokonuje się w Kancelarii parafialnej, gdzie ustala się datę i godzinę pogrzebu, dopiero później kontaktujemy się z Administratorem Cmentarza.

Dokumenty, które należy przygotować:

a. Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, (ksero)
b. Część przeznaczona dla administracji cmentarza
c. kartę zgony wystawioną przez lekarza (przyczyny śmierci)
d.
Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów Świętych (Spowiedź, Komunia Święta) wydane przez kapelana szpitala lub duszpasterza,

e. Jeśli osoba zmarła nie zamieszkiwała na terenie naszej parafii należy dostarczyć z parafii zamieszkania (lub miejsca przebywania hospicjum, dom starości) zaświadczenia od kapłana, iż osoba była wierząca, i że może być pochowana zgodnie z rytuałem katolickim.

f. dowód opłaty cmentarnej dla danego grobu 

Kto nie może otrzymać pogrzebu katolickiego:
Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1184 stwierdza, że jeśli przed śmiercią osoba nie dała żadnych oznak pokuty, to pogrzebu katolickiego powinni być pozbawieni:

a. Apostaci, heretycy i schizmatycy,
b. Osoby, które kierowały się spaleniem swojego ciała z motywów innych niż katolickie, np. rozsypanie swoich szczątków w różnych miejscach,
Inni jawni grzesznicy, których pogrzeb katolicki byłby zgorszeniem dla wiernych